img-services

2D DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Na základe Vami doloženej výkresovej dokumentácie a vlastného zamerania, vytvorím a zdigitalizujem 2D dispozičné možnosti riešenia daného priestoru.

img-services

3D INTERIÉROVÁ ŠTUDIA

Zdigitalizujem výkresy do 3D priestoru. Výsledkom tejto štúdie sú fotorealistické vizualizácie miestností s použitím reálnych zariaďovacích prvkov a materiálov. Klient tak predíde množstvu nevyjasnených predstáv, ktoré v realite môžu vyzerať úplne inak.

img-services

3D VIZUALIZÁCIE PRE REALITNÉ KANCELÁRIE A DEVELOPEROV

Vytváram fotorealistické vizualizácie pre komerčné účely na základe požiadaviek investora

img-services

REALIZAČNÝ PROJEKT

Táto fáza obsahuje 2D a 3D štúdiu spolu s technickou dokumentáciou. Výkresy nábytku na mieru slúžiacich ako podklad pre stolára pre vytvorenie cenovej ponuky a možnú výrobu. Zoznam nábytkových solitérov a použitých materiálov. Prípadné zabezpečenie jednotlivých overených profesistov.